משרד בויאר אור שפרנט מישור ושות' מתמחה בייעוץ שוטף ומעמיק לעובדים ולמעסיקים בכלל הסוגיות הנוגעות למשפט העבודה בישראל.

המשרד מתמחה בייעוץ וייצוג של מעסיקים ועובדים בעריכת חוזי עבודה לבכירים ולעובדים מן השורה, בין בהסדרים אישיים ובין בהסדרים שחלים עליהם צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים. המשרד מטפל גם בתגמול ייחודי לבכירים ובהגבלת עיסוק לעובדי מפתח תוך איזון ראוי בין חופש העיסוק לאינטרס המעסיק לשמירת סודותיו המקצועיים. המשרד מייצג תובעים ונתבעים, מעסיקים ועובדים בהליכים משפטיים בפני מערכת בתי הדין לעבודה.