תחום המשפט המסחרי ודיני התאגידים הינו אחד מתחומי הליבה במשרד בויאר אור שפרנט מישור ושות'. המשרד מתמחה בקשת רחבה של שירותים משפטיים ועסקיים לחברות, בדגש על ייעוץ יצירתי המותאם לצרכיו העסקיים של הלקוח. 

המשרד מעניק שירות משפטי מסחרי מקיף לחברות פרטיות, אגודות שיתופיות, חברות הזנק, משקיעים זרים ועמותות.

מזה שנים מייעץ המשרד ומלווה יזמים ואנשי עסקים בביצוע של תכניות עסקיות ועסקאות מורכבות, תוך הישענות על הניסיון המקצועי רב השנים של המשרד. המשרד מייצג חברות זרות בעסקאות ובהליכים משפטיים בישראל, וכן תאגידים ואנשי עסקים ישראלים בעסקים בחו"ל ובעסקאות בינלאומיות.

בין היתר המשרד ליווה מקרוב הליכים להקמת תאגידים ועסקים משותפים לחברות ותאגידים ישראלים וזרים בחו"ל(כגון ארה"ב ומרוקו), ורשם הצלחות בגיבוש הסכמים להשקעות זרות בישראל, בין השאר בתחום החקלאות, תוך שימוש במסגרות מיוחדות ויצירתיות.

המשרד עוסק, בין היתר, בהקמת תאגידים, חברות, שותפויות, עמותות, בדיקת עסקאות, עריכת חוזים, מיזוגים, השקעות זרות, סחר בינלאומי, ליווי וייעוץ שוטף באשר לממשל תאגידי, ייעוץ בניהול ישיבות דירקטוריון ובעלי מניות, הסכמי שליטה והצבעה, וקיום חובות הדיווח לרשויות.

נוסף על כך, עוסק המשרד בייצוג בעלי זכויות בתאגידים, במחלוקות בין בעלי זכויות ובינם לבין התאגיד, בדגש על ליווי נושאי משרה בכירים, דירקטורים ועוד.