משרד בויאר אור ושות' נמנה על המשרדים המובילים בישראל בתחומי הגבייה, מימוש נכסים והוצאה לפועל,ומלווה מזה שנים לקוחות מהמרכזיים במשק באפיקים אלו.

 

למשרד ידע, ניסיון ומנגנון יעיל בטיפול בהליכי גבייה, אכיפת שעבודים, מימוש בטחונות וניהול תיקי הוצאה לפועל כולל קשר מערכתי נדרש עם מערכות ההוצאה לפועל והגביה בערכאות הגביה.

 

המשרד מייצג מזה שנים רבות כמה מהבנקים הגדולים בישראל בהליכי גבייה, מימוש נכסים והוצאה לפועל, תוך שהוא מפעיל מערך מנוסה ויעיל של ניהול תיקי הוצאה לפועל וגיבוש הסדרי גבייה תקפים וראליים ומימוש נכסים. בזכות הידע, הניסיון והגישה הייחודים למשרד, המשרד מגיע לתוצאות ושיעורי גבייה העולים בעקביות על היעדים המוצבים בפניו.

 

המשרד הנו בעל ידע רב וניסיון בתחום דיני הבטוחות, הערבויות והשעבודים, סדר קדימויות בנשייה, תחרות בין נושים. כל אלה באים לידי ביטוי במו"מ עם חייבים, בניהול הליכים מול חייבים,נושים אחרים ובעלי תפקידים, וכמובן שעוnדים לרשותם של לקוחות המשרד בתחומים אחרים.