למשרד בויאר אור ושות' התמתחות בייצוג וליווי רשויות מקומיות, לרבות ועדות תכנון ובנייה, תוך דגש מיוחד על תחום הנדל"ן והמקרקעין בכללותו. 

המשרד מייצג רשויות מקומיות וועדות תכנון ובנייה כדוגמת עיריית רמת השרון והוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בתחומי הנדל"ן בתביעות פיצויי הפקעה לסוגיהן, תביעות פינוי, איחוד וחלוקה. במסגרת הייעוץ המשרד מעורב בהליכים תכנוניים ומשפטיים העוסקים בחלק מחטיבות הנדל"ן הגדולות בשוק כגון מתחם פי גלילות.